Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

25.04.2018. Українська лабораторна школа

Провідні фахівці нашої лабоаторії прийняли участь у роботі Української лабораторної школи, яку було проведено у рамках VII Міжнародного медичного конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України".

Зокрема, було прийнято участь у роботі наступних майстер-класів:

- "Нові можливості імунохроматографічного аналізу у діагностиці критичних станів (інфаркт міокарда, тромбоемболія, діабет)".

- "Нові можливості хемілюмінісцентного методу в лабораторній діагностиці".

- "Лабороаторні аналізатори Японської корпорації Tosoh - якість понад усе!".

- Презентація біохімічного експрес-аналізатора SportChem виробництва Arkray (Японія).

- "Сучасне використання систем для забору крові".