Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Дослідження ігор та іграшок


Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. 515 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок.»


Цей Технічний регламент установлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.


Іграшки можуть бути введені в обіг тільки в разі їх відповідності вимогам безпечності, установленим у цьому Технічному регламенті, а також санітарним нормам.


Лабораторія проводить контроль якості іграшок на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.