Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Дослідження дієтичних добавок


У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» дано наступне визначення дієтичної добавки.


Дієтична добавка - харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших формах.


З 20 вересня 2015 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів», згідно якого відбулися зміни у видачі Висновків санітарно-епідеміологічної служби.


У відповідності до Статті 29, Державній реєстрації підлягають:

1) новітні харчові продукти;

2) харчові добавки;

3) ароматизатори, за виключенням окремої групи ароматизаторів, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;

4) ензими;

5) допоміжні матеріали для переробки, та матеріали, що контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться в обіг та/або вперше використовуються на території України;

6) вода питна, яку планується віднести до категорії "вода природна мінеральна".


Верховна Рада України 6 грудня 2018 р. ухвалила Закон України № 8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", який запроваджує нові правила їх маркування.


Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров'я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.


Законопроект розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень численних регламентів та директив Євросоюзу у цій сфері.


Прийняття цього документу сприятиме гармонізації законодавства України із законодавством ЄС та виконанню зобов'язань ,України в сфері санітарних та фітосанітарних заходів в рамках Угоди про асоціацію.


Також прийняття закону дозволить підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів шляхом надання всієї необхідної інформації для здійснення ними свідомого вибору харчових продуктів. Окрім того, законом запроваджується відповідальність операторів ринку харчових продуктів за введення споживачів в оману.