Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Акредитація

Уперше Лабораторія акредитована в 2004 р. Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Лабораторія компетентна в сфері діяльності:

- фізико-хімічних випробувань

- біологічних випробувань

- мікробіологічних випробувань

- токсиколого-гігієнічних випробувань

- випробувань на вміст радіонуклідів

- лікарських засобів, субстанцій, допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини та рослинних засобів, дієтичних добавок, медичних виробів, парфумерно-косметичних засобів, засобів гігієни, антисептичних, дезінфекційних та мийних засобів, ігор та іграшок, матеріалів та контейнерів, харчових продуктів, води питної та непитної.

Свою компетентність та відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Лабораторія підтверджує шляхом проходження та отримання позитивних результатів наглядових аудитів (які проводяться кожного року) та акредитаційних аудитів (які проводяться один раз на п’ять років).