Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Оцінка невизначеності вимірювання

Оцінка невизначеності вимірювання для методів кількісного визначення відповідно до методики Фармакопеї України

Вимірювальна величина y є функцією n незалежних величин xi, для кожної яких відомі невизначеності

y=f(x1, x2, ... xn)

Якщо функціональна залежність має вигляд:


де K - константа, то можна провести оцінку використовуючі дану web-сторінку.

Крок 1. Зазначте параметри:

1) n - Кількість параметрів у формулі:
2) n1 - Кількість параметрів у формулі, які визначались як середне при багаторазовому визначенні (Тип A):
3) n2 - Кількість параметрів у формулі, для яких невизначеність відома (Тип B):
Має виконуватись рівність n=n1+n2
4) Отримане значення результату випробування y: