Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Інформація для замовників

Матеріали, які необхідно надати в лабораторію для проведення випробування зразків:

Для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи зразків необхідно надати до лабораторії зразки та наступні оформлені документи:

Лист-звернення щодо проведення випробування зразків в якому вказується наступна інформація:

- назва організації, яка направила зразок(-ки) або дані про юридичну або фізичну особу;

- назва зразку, серія (партія, Lot), фірма-виробник, кількість;

- умови зберігання;

- показники за якими необхідно провести контроль якості;

- нормативна документація (МКЯ, проект МКЯ, СП, ДСТУ, фармстаттею, досьє та ін.), або інформація у вигляді посилання на нормативний документ, згідно якого необхідно провести випробування.

За необхідності зразок може супроводжуватися стандартними зразками, хімічними реактивами, сертифікатами якості, хроматографічними колонками та Актами прийому-передачі.

З метою підтвердження належних умов при транспортуванні, випробувальні зразки до лабораторії повинні надходити в термоконтейнерах з логерами.


Форма Акту прийому-передачі стандартних зразків

Форма Акту прийому-передачі хімічних реактивів


Форма Акту прийому-передачі хроматографічної колонки
Вимоги для відбору проб води для проведення мікробіологічних випробувань