Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Тези доповідей / Abstracts

Переглянути наукові статті
View Scientific Articles


Останіна Н.В., Гуменюк О.А., Брязкало В.В., Влодек О.Б., Старіков А.Ю. / Деякі питання організації моніторингу умов довкілля при проведенні лабораторних випробувань // Збірка тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (19 жовтня 2023 р.). Зб.тез.доп., Вип. 23 / К.: ТОВ «Інтердрук», С. 211 - 214.


Влодек О.Б., Давиденко Г.М., Брязкало В.В. / Деякі питання організації роботи вебресурсу науково-дослідної установи в сучасних умовах // Збірка тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (19 жовтня 2023 р.). Зб.тез.доп., Вип. 23 / К.: ТОВ «Інтердрук», С. 214 - 215.


• Голіченков О.М., Григоренко Л.Є., Степанчук С.В., Домарацька Ю.С., Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю., Лисенко Ю.І. / Оцінка впливу мийних засобів, призначених для догляду за житячим посудом, на показники імунної системи піддослідних тварин / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб. тез доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 235.


• Діденко І.А., Тарапата Л.В., Останіна Н.В. / Підозра на фальсифікат при перевірці лікарських засобів за показником «упаковка» та «маркування» / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 270.


• Останіна Н.В., Савіна Н.О., Тарасенко Н.Л., Савіна Р.В., Левін М.Г., Мелешко Р.А./ Перевірка заявленого складу зразка дієтичної добавки таблеток «Кардіпал» / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 271-275.


• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.М., Череменко А.М. / Визначення водорозчинних вітамінів групи В в дієтичних добавках / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с.275-277.


• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.М., Брязкало В.В. / Вивчення ціанокабаламіну в дієтичних добавках / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с.277-278.


• Савіна Н.О., Тарасенко Н.Л., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Новій підхід до вимірювань питомої електропровідності водних рохчинів / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 282-283.


• Ніколаєва Я.Ю., Левін М.Г., Останіна Н.В. / Оцінка динаміки проникнення високопроникних активних фармацевтичних інгредієнтів в перитонеальну рідину щурів / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 283-286.


• Гуменюк О.А., Останіна Н.В., Смолко Ж.О., Левін М.Г. / Фотостабільність - ключовий аспект стабільності ліків / Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.). Зб.тез.доп., Вип.21 / К.: «Рекламне агентство Неуст-груп», 2021, с. 286-288.

• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Суворова І.М., Очеретяна Н.М., Череменко А.М., Лисенко Ю.І. Обґрунтування нових підходів до виявлення фальсифікованих дієтичних добавок в Україні / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 136 - 138.


• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Суворова І.М., Очеретяна Н.М., Череменко А.М., Лисенко Ю.І. Застосування генеричних препаратів в Україні за результатами соціологічного опитування населення / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 138 - 140.


• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Стовповська Р.М., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.М., Зінченко В.В. Забезпечення достовірності результатів випробувань при проведенні науково-дослідних робіт в державній науково-дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ»/ Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 218 - 219.


• Лімбах В.М., Брицун В.М., Останіна Н.В., Чернова Л.Г., Кузнецова О.М., Тарапата Л.В., Савіна Н.О. Особливості роботи з хімічними реактивами в лабораторії контролю якості і безпеки продукції / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 219 - 220.


• Стрельченко І.А., Останіна Н.В. Роль газової хроматографії в лабораторії контролю якості і безпеки продукції / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 221 - 222.


• Гуменюк О.А., Ніколаєва Я.Ю., Левін М.Г., Останіна Н.В., Мелешко Р.А., Григоренко Л.Є., Степанчук С.В. Розробка, проектування та створення приладу, що імітує перенесення активних фармацевтичних інгредієнтів з шлунково-кишкового тракту (шкт) у перитонеальну рідину / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 223 - 225.


• Влодек О.Б., Брязкало В.В., Лисенко Ю.І., Діденко І.A. Деякі питання роботи веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ» в умовах карантину / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров’я населення України” (Шістнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2020. – Вип. 20. – С. 225 - 228.


Влодек О.Б., Брязкало В.В., Лисенко Ю.І., Діденко І.А. Деякі питання роботи веб-сайту випробувальної науково-дослідної лабораторії в умовах карантину / Збірка тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (ISSN: 2708-1257). - К.: – 2020. – С. 58 - 66.


• Останіна Н.В., Влодек О.Б. До питання роботи веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ»: зворотній зв’язок із замовником / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (П’ятнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2019. – Вип. 19. – С. 81 - 84.


• Ніколаєва Я.Ю., Савіна Н.О., Тарасенко Н.Л., Брицун В.М., Останіна Н.В. Новий експрес-підхід для визначення залишків миючого засобу на лабораторному посуді / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (П’ятнадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2019. – Вип. 19. – С. 187 - 188.


• Останіна Н.В., Влодек О.Б. Забезпечення веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ»: своєчасність та якість інформації / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Тринадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2017. – Вип. 17. – С. 50 - 53.


• Ніколаєва Я.Ю., Мелешко Р.А., Терещенко О.М., Брицун В.М., Останіна Н.В. Особливості контролю води очищеної, отриманої методом дистиляції / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Тринадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2017. – Вип. 17. – С. 48 - 50.


• Олійник З.А. Дослідження консервуючої ефективності лимонної кислоти згідно вимог Державної фармакопеї України / Актуальні питання гігієни та еколо-гічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (дванадцяті марзєєвські читання) (20-21 жовтня 2016 р.) – Київ., 2016. – Вип. 16. - С. 218-220.


• Влодек О.Б. Підвищення ефективності веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Одинадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2015. – Вип. 15. – С. 294 – 297.


• Влодек О.Б. Деякі питання підвищення ефективності спілкування молодих науковців України / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Одинадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2015. – Вип. 15. – С. 292 – 294.


• Олійник З.А., Олійник З.А.,Березовчук С.М. Визначення антимікробної дії аніонних гігієнічних прокладок / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 212 - 214.


• Олійник З.А., Сурмашева О.В. Сучасні проблеми контролю ефективності дезінфекційних та антисептичних засобів / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (о динадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 216 - 218.


• Журба А. Ю, Березовчук С.М. Вивчення антимікробної активності вологих серветок / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 201 - 203.


• Сурмашева О.В., Романенко Л.І.,Корчак Г.І., Ніконова Н.О. Антимікробні композити на основі наночасток металів та перспективи їх впровадження / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 228 - 230.


• Останина Н.В., Влодек А.Б. Роль процесса охраны труда в проведении испытательных работ в Лаборатории контроля качества лекарственных средств/ Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Десяті Марзєєвські читання). К.: – 2014. – Вип. 14. – С. 260 – 263.


• Влодек А.Б. Некоторые вопросы повышения эффективности работы веб-сайта Лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Десяті Марзєєвські читання). К.: – 2014. – Вип. 14. – С. 299 – 300.


• Сурмашева О.В., Кривошлик М.О., Сахнюк О.М. Визначення життєздатності пробіотичних штамів в комбінації з каоліном / Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Зб. тез наук. робіт учасників між нар. наук.-практ. конф. Одеса, 23-24 травня 2014 р. –Одеса, 2014. - С. 72-73.


• Останина Н.В., Влодек А.Б. К вопросу об информационной поддержке работы веб-сайта лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Восьмі Марзєєвські читання). К.: – 2012. – Вип. 12. – С. 226 - 227.


• Останина Н.В., Влодек А.Б. К вопросу о надлежащей организации охраны труда в лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Восьмі Марзєєвські читання). К.: – 2012. – Вип. 12. – С. 225 - 226.