ПРО ЛАБОРАТОРІЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НОВИНИ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ КОНТАКТИ


 

Тези доповідей


• Останіна Н.В., Влодек О.Б. Забезпечення веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «ІГЗ НАМНУ»: своєчасність та якість інформації / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Тринадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2017. – Вип. 17. – С. 50 - 53.

• Ніколаєва Я.Ю., Мелешко Р.А., Терещенко О.М., Брицун В.М., Останіна Н.В. Особливості контролю води очищеної, отриманої методом дистиляції / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Тринадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2017. – Вип. 17. – С. 48 - 50.

• Олійник З.А. Дослідження консервуючої ефективності лимонної кислоти згідно вимог Державної фармакопеї України / Актуальні питання гігієни та еколо-гічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (дванадцяті марзєєвські читання) (20-21 жовтня 2016 р.) – Київ., 2016. – Вип. 16. - С. 218-220.

• Влодек О.Б. Підвищення ефективності веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Одинадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2015. – Вип. 15. – С. 294 – 297.

• Влодек О.Б. Деякі питання підвищення ефективності спілкування молодих науковців України / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Одинадцяті Марзєєвські читання). К.: – 2015. – Вип. 15. – С. 292 – 294.

• Олійник З.А., Олійник З.А.,Березовчук С.М. Визначення антимікробної дії аніонних гігієнічних прокладок / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 212 - 214.

• Олійник З.А., Сурмашева О.В. Сучасні проблеми контролю ефективності дезінфекційних та антисептичних засобів / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (о динадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 216 - 218.

• Журба А. Ю, Березовчук С.М. Вивчення антимікробної активності вологих серветок / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 201 - 203.

• Сурмашева О.В., Романенко Л.І.,Корчак Г.І., Ніконова Н.О. Антимікробні композити на основі наночасток металів та перспективи їх впровадження / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. (одинадцяті марзєєвські читання) (8 - 9 жовтня 2015 р.) – Івано-Франківськ., 2015. – Вип. 15. - С. 228 - 230.

• Останина Н.В., Влодек А.Б. Роль процесса охраны труда в проведении испытательных работ в Лаборатории контроля качества лекарственных средств/ Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Десяті Марзєєвські читання). К.: – 2014. – Вип. 14. – С. 260 – 263.

• Влодек А.Б. Некоторые вопросы повышения эффективности работы веб-сайта Лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Десяті Марзєєвські читання). К.: – 2014. – Вип. 14. – С. 299 – 300.

• Сурмашева О.В., Кривошлик М.О., Сахнюк О.М. Визначення життєздатності пробіотичних штамів в комбінації з каоліном / Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Зб. тез наук. робіт учасників між нар. наук.-практ. конф. Одеса, 23-24 травня 2014 р. –Одеса, 2014. - С. 72-73.

• Останина Н.В., Влодек А.Б. К вопросу об информационной поддержке работы веб-сайта лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Восьмі Марзєєвські читання). К.: – 2012. – Вип. 12. – С. 226 - 227.

• Останина Н.В., Влодек А.Б. К вопросу о надлежащей организации охраны труда в лаборатории контроля качества лекарственных средств / Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Восьмі Марзєєвські читання). К.: – 2012. – Вип. 12. – С. 225 - 226.про лабораторію | діяльність | новини | зворотній зв'язок із замовником | корисна інформація | контакти
Designed by Web-Spectrum Copyright ® 1996-2019 Державна установа "Інститут громадського здоров'я
ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України"