Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Сертифікація системи якості

З 1 червня 2007 року в Лабораторії розроблена і функціонує система управління якістю, запроваджений процесний підхід згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 “Системи управління якістю. Вимоги”.

Система управління якістю сертифікована на відповідність вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 Українським медичним центром сертифікації.

Щороку в Лабораторії проходять сертифікаційні аудити з боку Українського медичного центру сертифікації з метою оцінки системи управління якістю.


У Лабораторії розроблений пакет документів згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018:

- політика в області якості,

- цілі Лабораторії,

- настанова з якості,

- паспорт Лабораторії,

- положення про лабораторію,

- процедури з якості,

- стандартні операційні процедури,

- інші документи.