Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Наукові статті / Scientific articles

Переглянути тези доповідей
View the abstracts


• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.М. Проблеми якості дієтичних добавок на ринках України та Польщі та шляхи їх вирішення // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Monograph № 43. Katowice, 2021. P. 1056-1063.

• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Стовповська Р.М. / Забезпечення достовірності результатів випробувань при проведенні контролю якості в випробувальних лабораторіях // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Monograph № 43. Katowice, 2021. P. 1102-1110.

• Ніколаєва Я.Ю., Останіна Н.В., Левін М.Г. / Розробка нових піходів до вибору генеричних лікарських засобів на основі їх біодоступності виходячи з біофармацевтичної системи класифікацій // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Monograph № 43. Katowice, 2021. P. 1166-1171.

• Останіна Н.В., Брязкало В.В., Череменко А.М., Влодек О.Б., Гуменюк О.А. / Сучастні аспекти застосування інформаціних технологій в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів // Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Monograph № 43. Katowice, 2021. P. 1064-1071.

• В.І. Ляшенко, М.Г. Левін, О. М. Голіченков, О.Ю.Кучеренко. Аналіз стану методів аналітичного моніторингу біологічно активних сполук рослинного походження, складових дієтичних добавок// Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2021. Вип.71, С. 158-166.

• М.Г. Левін, О.М.Голіченков, В.І. Ляшенко. Дієтичні добавки: регуляторні аспекти нормативно-правової бази безпечного використання населенням// Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2021. Вип. 71, С.153-158.

• Pavlo Leonenko , Natalia Ostanina , Yuliia Kokoieva , Mykhaylo Levin, Halyna Leonenko, Oleksii Gumeniuk, Olena Doroshenko, Yana Nikolaieva /A survey and optical microscopy in pilot comparative analysis of generic and original nimesulide granules//Heliyon, Heliyon 7 (2021), 10 p.1-10.

• Голіченков О.М., Домарацька Ю.С., Григоренко Л.Є., Степанчук С.В. Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю. Вивчення сенсибілізуючої дії мийних засобів, призначених для догляду за посудом та іншими виробами для дітей//Довкілля та здоров’я. 2021. № 1, С. 60-66.

• Голіченков О.М., Григоренко Л.Є., Степанчук С.В., Домарацька Ю.С., Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю. Особливості імунної відповіді організму піддослідних тварин на дію мийних засобів на основі аніонних поверхнево активних речовин, призначених для догляду за дитячим посудом//Довкілля та здоров’я. 2021. № 4, С. 27-33.

• Mykhaylo G. Levin, Natalia V. Ostanina, Alexey A. Gumenyuk, Ruslan A. Meleshko, Yana Y. Nikolaeva, Anton I. Bilozir, Lyudmila E. Grigorenko, Svetlana V. Stepanchuk / Absorption of an active pharmaceutical ingredient from an oral medicinal product with immediate release in the stomach - potential troublemaker // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 5, MAY 2020, p.1067.

• Тарасенко Н. Л., Савіна Н. О., Брицун В. М., Останіна Н. В. / Визначення залишкових кількостей мийного засобу "Neodisher Laboclean PLM" на лабораторному посуді // Фармацевтичний часопис, 2020, №1 (53), С. 42-50.

• Николаева Я.Ю., Останина Н.В., Левин М.Г. / Использование Биофармацевтической Классификационной Системы для оптимизации контроля качества лекарственных препаратов на рынке Украины // Гігієна населених місць (№69), Київ - 2019, ст. 261-269.

• Ніколаєва Я.Ю., Останіна Н.В., Левін М.Г. / Альтернативна оцінка еквівалентності лікарських засобів in vitro при контролі якості на основі Біофармацевтичної Системи Класифікації /// VII Національний конгрес з біоетики, Київ – 2019, с. 53-54.

• Ніколаєва Я.Ю. / Використання оптичної мікроскопії для порівняння присутності частинок німесуліду більшого розміру в лікарських препаратах типу гранули для приготування оральної суспензії // XVII З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Матеріали, Полтава – 2019, с. 174.

• Levin M., Ostanina N., Gumeniuk О., Meleshko R., Tereshchenko О., Nikolaieva Y., Brytsun V., Tarasenko N., Savina N., Kuznetsova O., Ocheretianа N., Cheremenko A., Briazkalo V., Bykov S. / Development of simple and fast UV-method for the quantitative determination of mometasone furoate in a large number of metered doses of an aqueous nasal spray of mometasone furoate // Heliyon, 2019, Vol.5(11), e02748

• O. Ostash, N. Balenko, L. Grigorenko, I. Chernichenko, Y. Dumanskyi, O. Litvichenko, L. Sovertkova / Determination of carcinogenic risk by immunosuppression and genotoxicity indexes // Proceedings of the American Association for Cancer Research, Volume 60, April 2-3, Atlanta 2019, -- Abstracts 5041. – р. 1786-1787.

• Ostash O., Shvager O., Grуgorеnko L., Stepanchuk S., Balenko N., Chernichenko I. / On the issue of accelerated hygienic assessment of environmental genotoxic carcinogens // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 5 cz I - P.807-812, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31175777

• Лєвін М.Г., Брицун В.М.,  Мелешко Р.А.,  Терещенко О.М., Гуменюк О.А., Останіна  Н.В. / Сучасні аспекти нормування  і контроля профилю домішок в лікарських препаратах // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018,  № 4-5 (60), с. 74-88

• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л. / Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом // Довкілля та Здоров'я. № 4 (89), с. 10-15 DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.04.010

• Брицун В. М., Останіна Н. В. / Особливості кондуктометричного контролю якості дистильованої води для фармакопейних потреб // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018, № 2 (58), с. 97-103.

• Останіна Н.В., Влодек О.Б., Брязкало В.В., Череменко А.М. Інформаційні технології у науково-практичній діяльності інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва. Сторінки історії. / Збірка статей та тез доповідей науково-практичної конференції “Історія медичної науки, практики та освіти”. К.: – 2018. – С. 71 – 77.

• Левін М. Г., Брицун В. М., Гуменюк О. А., Шостак А. Р., Кузнецова О. М., Терещенко О. М., Мелєшко Р. А., Останіна Н. В. / Дослідження відмінностей оригінального та дженеричних препаратів, що містять бетаметазону дипропіонат і бетаметазону натрію фосфат // Фармацевтичний часопис, 2017, №3(43), С. 60 - 69.

• Бузинний М.Г. / Директива 98/83/EC і контроль радіоактивності питної води в Україні // Довкілля та здоров'я, № 4 (84) с. 14-16 DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.014

• Savina N. О., Ocherethyana N. М., Britsun V. M., Ostanina N. V. / Determination of related impurities in glimepiride tablets by the HPLC method // Visnik Farmacii, 2017, Vol.2(90), P. 7 - 12.

• Савіна Н.А., Кузнецова О.М., Брязкало В.В., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ // Журнал органічної та фарм. хімії, 2016, Т.14, вип.4 (56), С. 33 - 39.

• Тарасенко Н.Л., Шостак А.Р., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Визначення кількісного вмісту і супутніх домішок протіонаміду методом ВЕРХ // Фармацевтичний часопис, 2016, №4(40), С. 16 - 20.

• Савіна Н.О., Кузнецова О.М., Череменко А.М., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту і супровідних домішок цефепіму методом ВЕРХ // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2016, № 4–5 (50), с. 101 - 107.

• Торопин В.Н., Сурмашева Е.В., Романенко Л.І. Изучение антимикробных свойств иммобилизиро-ванных волокнистих N-хлорсульфонамидов / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2016. – № 3. – С. 54 - 58.

• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Росада М.О., Ніконова Н.О, Журба А.Ю., Березовчук С.М., Олійник З.А. Дія комбінованого застосування наночасток срібла та антибіотиків/ Гігієна населених місць: зб.наук. пр. - Київ, 2015. – Вип. 66. - С. 126 - 131.

• Шенцова М.О., Сурмашева О.В., Ніконова Н.О., Сахнюк О.М., Настояща Н.І. Оцінка безпечності пробіотичних штамів B. bifidum і E. faecium / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 3. – с. 22 - 25.

• Михайлова Л.Л., Бузинний М.Г., Сахно В.І., Романченко М.О. / Статистичний аналіз радіаційних показників води, дослідженої в 2012 - 2014 рр. // Гігієна населених місць. №65, с. 179-184.

• Сурмашева О.В., Шенцова М.О., Ніконова Н.О. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 2. – С.50 - 53.

• Останина Н.В., Брязкало В.В., Влодек А.Б. Некоторые вопросы информационной поддержки работы испытательной лаборатории / Гігієна населених місць. - Збірн. - К.: - 2013 - № 62 . – С. 386 – 397.

• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Логінова О.Б. Антимікробна дія суміші наночасток срібла та антибіотика / Профілактична медицина. - 2014. – №3-4. - С.82 - 84.

• Романенко Л.І., Москаленко А.Ю., Власов О.В. Антимікробні властивості підрукавичок, виготовлених з натурального бамбукового волокна / Профілактична медицина. - 2014 р. – №3 - 4. - С.77.

• Олійник З. А., Романенко Л.І., Журба А.Ю., Горваль А.К. Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності глютарового альдегіда та надоцтової кислоти за європейськими стандартами / Профілактична медицина. – 2014. – №3-4. - С.70 - 71.

• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І., Романченко М.О. / Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води // Гігієна населених місць, № 62, с. 232-237.

• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Потравка С.В., Влодек О.Б. До питання кваліфікації лабораторних приміщень випробувальної лабораторії / Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 386 - 387.

• Останіна Н.В., Влодек О.Б. До питання організації роботи веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів / „Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 42 - 43

• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І., Романченко М.О. / Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні // Довкілля та здоров’я. № 1(65), с. 31-35.

• M. Buzinny, V. Sakhno, M. Romanchenko. Natural radionuclides in underground water in Ukraine. LSC-2010,Advances in liquid Scintollation Spectrometry. p.p. 6-10

Актуальные вопросы контроля качества лекарственных средств. - Киев: ИГМЭ, 2006. - 103 с.

• A.V. Zelensky, M.G. Buzinny, I.P. Los. Measurements of 226Ra, 222Rn and uranium in Ukrainian groundwater using ultra-low-level liquid scintillation counting. Liquid scintillation spectrometry - 1992. edited by J.E.Noakes, F.Shonhofer and H.A.Polach. RADIOCARBON.1993. p.p. 405-411.