ПРО ЛАБОРАТОРІЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НОВИНИ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ КОНТАКТИ


 

Наукові статті


Переглянути тези доповідей

• Лєвін М.Г., Брицун В.М.,  Мелешко Р.А.,  Терещенко О.М., Гуменюк О.А., Останіна  Н.В. / Сучасні аспекти нормування  і контроля профилю домішок в лікарських препаратах // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018,  № 4-5 (60), с. 74-88.

• Брицун В. М., Останіна Н. В. / Особливості кондуктометричного контролю якості дистильованої води для фармакопейних потреб // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018, № 2 (58), с. 97-103.

• Останіна Н.В., Влодек О.Б., Брязкало В.В., Череменко А.М. Інформаційні технології у науково-практичній діяльності інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва. Сторінки історії. / Збірка статей та тез доповідей науково-практичної конференції “Історія медичної науки, практики та освіти”. К.: – 2018. – С. 71 – 77.

• Левін М. Г., Брицун В. М., Гуменюк О. А., Шостак А. Р., Кузнецова О. М., Терещенко О. М., Мелєшко Р. А., Останіна Н. В. / Дослідження відмінностей оригінального та дженеричних препаратів, що містять бетаметазону дипропіонат і бетаметазону натрію фосфат // Фармацевтичний часопис, 2017, №3(43), С. 60 - 69.

• Savina N. О., Ocherethyana N. М., Britsun V. M., Ostanina N. V. / Determination of related impurities in glimepiride tablets by the HPLC method // Visnik Farmacii, 2017, Vol.2(90), P. 7 - 12.

• Савіна Н.А., Кузнецова О.М., Брязкало В.В., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ // Журнал органічної та фарм. хімії, 2016, Т.14, вип.4 (56), С. 33 - 39.

• Тарасенко Н.Л., Шостак А.Р., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Визначення кількісного вмісту і супутніх домішок протіонаміду методом ВЕРХ // Фармацевтичний часопис, 2016, №4(40), С. 16 - 20.

• Савіна Н.О., Кузнецова О.М., Череменко А.М., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту і супровідних домішок цефепіму методом ВЕРХ // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2016, № 4–5 (50), с. 101 - 107.

• Торопин В.Н., Сурмашева Е.В., Романенко Л.І. Изучение антимикробных свойств иммобилизиро-ванных волокнистих N-хлорсульфонамидов / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2016. – № 3. – С. 54 - 58.

• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Росада М.О., Ніконова Н.О, Журба А.Ю., Березовчук С.М., Олійник З.А. Дія комбінованого застосування наночасток срібла та антибіотиків/ Гігієна населених місць: зб.наук. пр. - Київ, 2015. – Вип. 66. - С. 126 - 131.

• Шенцова М.О., Сурмашева О.В., Ніконова Н.О., Сахнюк О.М., Настояща Н.І. Оцінка безпечності пробіотичних штамів B. bifidum і E. faecium / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 3. – С. 22 - 25.

• Сурмашева О.В., Шенцова М.О., Ніконова Н.О. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 2. – С.50 - 53.

• Останина Н.В., Брязкало В.В., Влодек А.Б. Некоторые вопросы информационной поддержки работы испытательной лаборатории / Гігієна населених місць. - Збірн. - К.: - 2013 - № 62 . – С. 386 – 397.

• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Логінова О.Б. Антимікробна дія суміші наночасток срібла та антибіотика / Профілактична медицина. - 2014. – №3-4. - С.82 - 84.

• Романенко Л.І., Москаленко А.Ю., Власов О.В. Антимікробні властивості підрукавичок, виготовлених з натурального бамбукового волокна / Профілактична медицина. - 2014 р. – №3 - 4. - С.77.

• Олійник З. А., Романенко Л.І., Журба А.Ю., Горваль А.К. Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності глютарового альдегіда та надоцтової кислоти за європейськими стандартами / Профілактична медицина. – 2014. – №3-4. - С.70 - 71.

• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Потравка С.В., Влодек О.Б. До питання кваліфікації лабораторних приміщень випробувальної лабораторії / Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 386 - 387.

• Останіна Н.В., Влодек О.Б. До питання організації роботи веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів / „Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 42 - 43

Актуальные вопросы контроля качества лекарственных средств. - Киев: ИГМЭ, 2006. - 103 с.про лабораторію | діяльність | новини | зворотній зв'язок із замовником | корисна інформація | контакти
Designed by Web-Spectrum Copyright ® 1996-2019 Державна установа "Інститут громадського здоров'я
ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України"