Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Монографія

У 2006 р. на честь 10-річчя діяльності нашої Лабораторії було видано монографію "Актуальні питання контролю якості лікарських засобів".

У вступній частині монографії вказано, що "...в Україні є розгалужена фармацевтична промисловість, котра виробляє стільки лікарських засобів, що це переважає національні потреби, але поки не здатна забезпечити адекватний контроль їх якості.

Більшість українських фармацевтичних підприємств доки ще не відповідають стандартам GМР, вони продовжують працювати на устаткуванні, що не відповідає сучасним вимогам, використовують дешеву сировину (дуже часто поганої якості), користуються застарілою аналітичною документацією і т.д.

Нерідко і зарубіжні виробники використовують при виробництві дешеву неякісну сировину, застарілі технології, намагаючись таким чином знизити собівартість препаратів, а це, у свою чергу, відбивається на їх якості".

У цій публікації не розглядаються усі причини виникнення такої ситуації в нашій країні.

Автори постаралися поділитися проблемами і успіхами лише однієї невеликої частки із загальної справи - інформацією про роботу колективу фахівців Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Інституту гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України.

Над монографією працювали:

Член-корр. АМНУ, д.м.н., профессор Сердюк A.M., к.е.н. Останіна Н.В., Брязкало В.В., Череменко А.М., Кузнецова Е.М., Очеретяна H.М., к.м.н. Коваль Н.М., Моісеєнко І.Є., Горшкова Л.І., Олійник І.Л., Влодек О.Б., Лесик А.М., к.м.н. Доценко В.М., Скляренко К.А., Семенець В.О., д.м.н. Корчак Г.І., д.м.н. Сурмашева О.В., д.м.н. Винарська О.І., Давиденко Г.М., к.м.н. Горваль А.К., к.х.н. Попович Г.М., Нємчінова І.В., Чернова Л.Г., Гур'янов Г.О., Сліпець О.М., к.т.н. Терещенко О.М., Тюріна К.А., к.б.н. Ніконова H.О., к.б.н. Григоренко Л.Є., Лукьянчук С.В., Тарасенко Н.Л.