Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

09.07.2020. Аналіз функціонування системи управління якістю за І-е півріччя 2020 р. з боку вищого керівництва.


9 липня 2020 р. в лабораторії була проведена нарада з аналізування функціонування системи управління якістю за І-е півріччя 2020 р. з боку вищого керівництва.


На нараді з якості були проаналізовані питання:


- аналіз звітів керівників процесів/підпроцесів СУЯ.


- статус виконаних дій за результатами попереднього аналізування з боку вищого керівництва.


- аналіз діяльності та результативності функціонування СУЯ.


- аналіз вихідних даних щодо забезпечення достовірності результатів випробувань.


- результати управління ризиками та виконання дій щодо їх зниження.


- аналіз ресурсозабезпечення (приміщення, персонал, тощо) для належного функціонування процесів/підпроцесів СУЯ та діяльності лабораторії.


- аналіз змін внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на діяльність лабораторії та результативність СУЯ.


- аналіз інформації про зацікавлені сторони.


- аналіз тенденцій діяльності лабораторії.


За результатами проведеної наради подані рекомендації щодо поліпшення та зміни в СУЯ, вдосконалення діяльності лабораторії, придбання додаткових ресурсів, тощо, встановлені терміни їх виконання та призначені відповідальні особи.