Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

12.04.2018. Семінар "Рекомендації щодо управління ризиками відповідно до стандарту ДСТУ ISO 31000:2014"

Вище керівництво та провідні фахівці лабораторії прийняли участь у роботі практичного семінару "Принципи і способи реалізації управління ризиками в організації у відповідночті до ДСТУ ISO 31000:2014".


На семінарі було розглянуто наступні питання.

- Ризик та можливість як імовірність негативної чи позитивної події. Загальні положення про ризики організації.

- Місце системи управління ризиками в системі менеджменту організації. Стандарти щодо управління і оцінки ризиків, настанова щодо впровадження ISO 3100.

- Загальна схема оцінки ризиків. Визначення, оцінка та управління ризиками.

- Загальні положення стандарту ISO 310:2009 "Менеджмент ризиків. Принципи та керівництво".

- Взаємозв'язок між принципами, структурою та процесом управління ризиками.

- Загальні положення ISO 31010:2009 "Менеджмент ризиків. Методики оцінки".

- Удосконалення системи менеджменту організації. Інтегрування управління ризиками в систему менеджменту організації.