Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

25.06.2020. Попередній захист Кузнецової О.М.


25 червня 2020 р. відбулась апробація дисертаційної роботи "Вдосконалення системи контролю якості та безпеки дієтичних добавок" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 - "Гігієна та професійна патологія" (091 - біологія) Кузнецової О.М.Метою роботи є наукове обгрунтування та визначення шляхів вдосконалення системи контролю дієтичних добавок для забезпечення населення України якісною та безпечною продукцією.Ми дякуємо за чудову та плідну роботу консультантам та опонентам, особливо д.б.н., проф. Галкіну Олександру Юрійовичу, зав. кафедри трансляційної медичної біоінжернерії НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,та д.м.н. проф. Сурмашевій Олені Василівні, зав. лабораторією санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України".