Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

05.01.2017. Нарада коллективу з питання запровадження управління ризиками в діяльність лабораторії.

5 січня 2017 р. відбулася чергова нарада колективу нашої Лабораторії з питання запровадження управління ризиками в діяльність лабораторії.

Були розглянуті практичні питання ідентифікації ризиків та аналізу об'єктів ризиків, які можуть виникнути у процесі проведення випробувальних робіт в лабораторії. За основу для розрахунків було взято методику FMEA (Failure Mode Effects Analysis).

Роботу наради було побудовано за принципом навчального семінару.

З метою оптимізації навчального процесу увесь персонал лабораторії було розбито на робочі групи, кожна з яких отримала індивідувальне завдання з оцінки конкретного об'єкту ризику, згідно якого було потрібно для кожного ризику визначити його "значимість", "імовірність виникнення" та "імовірність виявлення", а також провести процедуру його кількісного оцінювання.

Групи було сформовано таким чином, щоб охопити навчальним процесом 100 % персоналу Лабораторії.

Кожна робоча група повинна була дати чітку відповідь на питання, до якої категорії можна віднести той чи інший розглянутий ризик (незначний, помірний, значний, катастрофічний) та визначити можливі дії щодо його зниження, якщо для нього попередньо була визначена категорія як "помірний", "значний" або "катастрофічний".

Нарада пройшла у теплій дружній атмосфері під керівництвом досвідченого тренера Валерія Григоровича Никитюка - кандидита фармакологічних наук, експерта з питаннь GMP/GDP, сертифікованого фахівця в області теорії і практики інспекції, навчання з питань GMP/GDP, керівника національного інспекторату GMP/GDP України 2004 - 2006 рр.