Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

09.07.2018. Звіт аналізування СУЯ вищим керівництвом

5 липня 2018 р. в лабораторії відбувся аналіз функціонування системи управління якістю за І-е півріччя 2018 р.

На нараді з якості були проаналізовані питання:

- статус виконаних дій за результатами попереднього аналізування з боку вищого керівництва.

- аналіз звітів керівників процесів/підпроцесів СУЯ.

- аналіз змін внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на діяльність лабораторії та результативність СУЯ.

- аналіз інформації про зацікавлені сторони.

- аналіз діяльності та результативності функціонування СУЯ.

- аналіз вихідних даних щодо забезпечення достовірності результатів випробувань.

- результати управління ризиками та виконання дій щодо їх зниження.

- аналіз ресурсозабезпечення (приміщення, персонал, тощо) для належного функціонування процесів/підпроцесів СУЯ та діяльності лабораторії.

За результатами проведеної наради подані рекомендації щодо поліпшення та зміни в СУЯ, дій щодо зниження ризиків, вдосконалення діяльності лабораторії, придбання додаткових ресурсів, тощо, встановлені терміни їх виконання та призначені відповідальні особи.