Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

28.01.2021. Аналіз функціонування системи управління якістю за ІІ-е півріччя 2020 р


28 січня 2021 р. в лабораторії відбувся аналіз функціонування системи управління якістю за ІІ-е півріччя 2020 р.


На нараді з якості були проаналізовані питання:


- аналіз звітів керівників процесів/підпроцесів СУЯ щодо їх діяльності;


- статус виконаних дій за результатами попереднього аналізування з боку вищого керівництва;


- аналіз анкет задоволеності замовника;


- аналіз змін внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на діяльність лабораторії та результативність СУЯ;


- аналіз інформації про зацікавлені сторони;


- аналіз діяльності та результативності функціонування СУЯ;


- аналіз вихідних даних щодо забезпечення достовірності результатів випробувань;


- результати управління ризиками та виконання дій щодо їх зниження;

- аналіз ресурсозабезпечення (приміщення, персонал, тощо) для належного функціонування процесів/підпроцесів СУЯ та діяльності лабораторії;


За результатами проведеної наради подані рекомендації щодо поліпшення СУЯ, вдосконалення діяльності лабораторії, придбання додаткових ресурсів, тощо, встановлені терміни їх виконання та призначені відповідальні особи.