Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

15.03.2023. Д.х.н. Брицун В.М. виступив із доповіддю на науково-практичній конференції "Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини".

15 березня 2023 р. на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини".

В роботі конференції діяльну участь прийняли керівник лабораторії контролю якості та безпеки продукції к.е.н. Останіна Н.В., головний науковий співробітник, д.х.н. Брицун В.М. та провідний інженер Ніколаєва Я.Ю.

На конференції було представлено доповідь д.х.н. Брицуна "Визначення вмісту важких металів (As, Cd, Hg, Pb) у дієтичних добавках, фармацевтичній і лікарській рослинній сировині методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою".