Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

21.01.2019. Аналіз функціонування СУЯ з боку вищого керівництва.

21 січня 2018 р. в лабораторії проведено аналіз функціонування СУЯ з боку вищого керівництва.


В ході проведення наради з якості було проаналізовано функціонування СУЯ та діяльність лабораторії за ІІ-е півріччя 2018 р.


На нараді з якості були розглянуті наступні питання, а саме аналіз:


- статусу виконаних дій за результатами попереднього аналізування з боку вищого керівництва

- результатів проведених внутрішніх та зовнішніх аудитів

- зворотнього зв'язку з замовником

- виявленої невідповідної роботи в лабораторії, ООS-результатів, причин та впровадження коригувальних дій

- виконання Цілей у сфері якості, які були заплановані на 2018 р.

- результатів ідентифікації ризиків, впровадження заходів щодо їх зниження

- результатів внутрішньолабораторного контролю, міжлабораторних порівнянь, професійних тестувань, тощо.


За результатами проведеної наради подані рекомендації щодо вдосконалення діяльності процесів/підпроцесів СУЯ, необхідності внесення змін до внутрішньої документації, придбання додаткових ресурсів.


Встановлені терміни їх виконання та призначені відповідальні особи.