Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

08.07.2021. В лабораторії відбувся аналіз функціонування системи управління якістю за І-е півріччя 2021 р.

08 липня 2021 р. в лабораторії відбувся аналіз функціонування системи управління якістю за І-е півріччя 2021 р.

На нараді з якості були проаналізовані питання:

- аналіз звітів керівників процесів/підпроцесів СУЯ щодо їх діяльності;

- статус виконаних дій за результатами попереднього аналізування з боку вищого керівництва;

- аналіз анкет задоволеності замовника;

- аналіз змін внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на діяльність лабораторії та результативність СУЯ;

- аналіз інформації про зацікавлені сторони;

- аналіз діяльності та результативності функціонування СУЯ;

- аналіз вихідних даних щодо забезпечення достовірності результатів випробувань;

- результати управління ризиками та виконання дій щодо їх зниження;

- аналіз ресурсозабезпечення (приміщення, персонал, тощо) для належного функціонування процесів/підпроцесів СУЯ та діяльності лабораторії;

За результатами проведеної наради подані рекомендації щодо поліпшення СУЯ, вдосконалення діяльності лабораторії, придбання додаткових ресурсів, тощо, встановлені терміни їх виконання та призначені відповідальні особи.