Государственная научно-исследовательская лаборатория
контроля качества лекарственных средств

Научные статьи

Просмотреть тезисы докладов


• Останіна Н.В., Брязкало В.В., Череменко А.М., Влодек О.Б., Гуменюк О.А. / Сучастні аспекти застосування інформаціних технологій в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів // колективна монографія Innovative "Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Монографія № 43, 2021, с. 1064-1071


• Останіна Н.В., Кузнецова О.М., Очеретяна Н.М. / Проблеми якості дієтичних добавок на ринках України та Польщі та шляхи їх вирішення // колективна монографія Innovative "Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Монографія № 43, 2021, с. 1056-1063


• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Стовповська Р.М. / Забезпечення достовірності результатів випробувань при проведенні контролю якості в випробувальних лабораторіях // колективна монографія Innovative "Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: Монографія № 43, 2021, с. 1102-1110


• Mykhaylo G. Levin, Natalia V. Ostanina, Alexey A. Gumenyuk, Ruslan A. Meleshko, Yana Y. Nikolaeva, Anton I. Bilozir, Lyudmila E. Grigorenko, Svetlana V. Stepanchuk / Absorption of an active pharmaceutical ingredient from an oral medicinal product with immediate release in the stomach - potential troublemaker // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 5, MAY 2020, p.1067


• Тарасенко Н. Л., Савіна Н. О., Брицун В. М., Останіна Н. В. / Визначення залишкових кількостей мийного засобу "Neodisher Laboclean PLM" на лабораторному посуді // Фармацевтичний часопис, 2020, №1 (53), С. 42-50.


• Николаева Я.Ю., Останина Н.В., Левин М.Г. / Использование Биофармацевтической Классификационной Системы для оптимизации контроля качества лекарственных препаратов на рынке Украины // Гігієна населених місць (№69), Київ - 2019, ст. 261-269.


• Ніколаєва Я.Ю., Останіна Н.В., Левін М.Г. / Альтернативна оцінка еквівалентності лікарських засобів in vitro при контролі якості на основі Біофармацевтичної Системи Класифікації /// VII Національний конгрес з біоетики, Київ – 2019, с. 53-54.


• Ніколаєва Я.Ю. / Використання оптичної мікроскопії для порівняння присутності частинок німесуліду більшого розміру в лікарських препаратах типу гранули для приготування оральної суспензії // XVII З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства, Матеріали, Полтава – 2019, с. 174.


• Levin M., Ostanina N., Gumeniuk О., Meleshko R., Tereshchenko О., Nikolaieva Y., Brytsun V., Tarasenko N., Savina N., Kuznetsova O., Ocheretianа N., Cheremenko A., Briazkalo V., Bykov S. / Development of simple and fast UV-method for the quantitative determination of mometasone furoate in a large number of metered doses of an aqueous nasal spray of mometasone furoate // Heliyon, 2019, Vol.5(11), e02748


• O. Ostash, N. Balenko, L. Grigorenko, I. Chernichenko, Y. Dumanskyi, O. Litvichenko, L. Sovertkova / Determination of carcinogenic risk by immunosuppression and genotoxicity indexes // Proceedings of the American Association for Cancer Research, Volume 60, April 2-3, Atlanta 2019, -- Abstracts 5041. – р. 1786-1787.

• Ostash O., Shvager O., Grуgorеnko L., Stepanchuk S., Balenko N., Chernichenko I. / On the issue of accelerated hygienic assessment of environmental genotoxic carcinogens // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 5 cz I - P.807-812, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31175777


• Лєвін М.Г., Брицун В.М.,  Мелешко Р.А.,  Терещенко О.М., Гуменюк О.А., Останіна  Н.В. / Сучасні аспекти нормування  і контроля профилю домішок в лікарських препаратах // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018,  № 4-5 (60), с. 74-88


• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л. / Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом // Довкілля та Здоров'я. № 4 (89), с. 10-15 DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.04.010


• Брицун В. М., Останіна Н. В. / Особливості кондуктометричного контролю якості дистильованої води для фармакопейних потреб // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2018, № 2 (58), с. 97-103.


• Останіна Н.В., Влодек О.Б., Брязкало В.В., Череменко А.М. Інформаційні технології у науково-практичній діяльності інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва. Сторінки історії. / Збірка статей та тез доповідей науково-практичної конференції “Історія медичної науки, практики та освіти”. К.: – 2018. – С. 71 – 77.


• Левін М. Г., Брицун В. М., Гуменюк О. А., Шостак А. Р., Кузнецова О. М., Терещенко О. М., Мелєшко Р. А., Останіна Н. В. / Дослідження відмінностей оригінального та дженеричних препаратів, що містять бетаметазону дипропіонат і бетаметазону натрію фосфат // Фармацевтичний часопис, 2017, №3(43), С. 60 - 69.


• Бузинний М.Г. / Директива 98/83/EC і контроль радіоактивності питної води в Україні // Довкілля та здоров'я, № 4 (84) с. 14-16 DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.014


• Savina N. О., Ocherethyana N. М., Britsun V. M., Ostanina N. V. / Determination of related impurities in glimepiride tablets by the HPLC method // Visnik Farmacii, 2017, Vol.2(90), P. 7 - 12.


• Савіна Н.А., Кузнецова О.М., Брязкало В.В., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ // Журнал органічної та фарм. хімії, 2016, Т.14, вип.4 (56), С. 33 - 39.

• Тарасенко Н.Л., Шостак А.Р., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Визначення кількісного вмісту і супутніх домішок протіонаміду методом ВЕРХ // Фармацевтичний часопис, 2016, №4(40), С. 16 - 20.


• Савіна Н.О., Кузнецова О.М., Череменко А.М., Брицун В.М., Останіна Н.В. / Дослідження кількісного вмісту і супровідних домішок цефепіму методом ВЕРХ // Фармакологія та лікарська токсикологія, 2016, № 4–5 (50), с. 101 - 107.

• Торопин В.Н., Сурмашева Е.В., Романенко Л.І. Изучение антимикробных свойств иммобилизиро-ванных волокнистих N-хлорсульфонамидов / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2016. – № 3. – С. 54 - 58.


• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Росада М.О., Ніконова Н.О, Журба А.Ю., Березовчук С.М., Олійник З.А. Дія комбінованого застосування наночасток срібла та антибіотиків/ Гігієна населених місць: зб.наук. пр. - Київ, 2015. – Вип. 66. - С. 126 - 131.


• Шенцова М.О., Сурмашева О.В., Ніконова Н.О., Сахнюк О.М., Настояща Н.І. Оцінка безпечності пробіотичних штамів B. bifidum і E. faecium / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 3. – с. 22 - 25.


• Михайлова Л.Л., Бузинний М.Г., Сахно В.І., Романченко М.О. / Статистичний аналіз радіаційних показників води, дослідженої в 2012 - 2014 рр. // Гігієна населених місць. №65, с. 179-184.


• Сурмашева О.В., Шенцова М.О., Ніконова Н.О. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / Довкілля та здоров’я. - 2015. – № 2. – С.50 - 53.


• Останина Н.В., Брязкало В.В., Влодек А.Б. Некоторые вопросы информационной поддержки работы испытательной лаборатории / Гігієна населених місць. - Збірн. - К.: - 2013 - № 62 . – С. 386 – 397.


• Сурмашева О.В., Романенко Л.І., Логінова О.Б. Антимікробна дія суміші наночасток срібла та антибіотика / Профілактична медицина. - 2014. – №3-4. - С.82 - 84.

• Романенко Л.І., Москаленко А.Ю., Власов О.В. Антимікробні властивості підрукавичок, виготовлених з натурального бамбукового волокна / Профілактична медицина. - 2014 р. – №3 - 4. - С.77.


• Олійник З. А., Романенко Л.І., Журба А.Ю., Горваль А.К. Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності глютарового альдегіда та надоцтової кислоти за європейськими стандартами / Профілактична медицина. – 2014. – №3-4. - С.70 - 71.


• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І., Романченко М.О. / Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води // Гігієна населених місць, № 62, с. 232-237.


• Останіна Н.В., Лисенко Ю.І., Потравка С.В., Влодек О.Б. До питання кваліфікації лабораторних приміщень випробувальної лабораторії / Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 386 - 387.


• Останіна Н.В., Влодек О.Б. До питання організації роботи веб-сайту лабораторії з контролю якості лікарських засобів / „Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії”. Матеріали XV з’їзду гігієністів України. Львів: 2012. – С. 42 - 43


• Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І., Романченко М.О. / Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні // Довкілля та здоров’я. № 1(65), с. 31-35.


• M. Buzinny, V. Sakhno, M. Romanchenko. Natural radionuclides in underground water in Ukraine. LSC-2010,Advances in liquid Scintollation Spectrometry. p.p. 6-10


Актуальные вопросы контроля качества лекарственных средств. - Киев: ИГМЭ, 2006. - 103 с.


• A.V. Zelensky, M.G. Buzinny, I.P. Los. Measurements of 226Ra, 222Rn and uranium in Ukrainian groundwater using ultra-low-level liquid scintillation counting. Liquid scintillation spectrometry - 1992. edited by J.E.Noakes, F.Shonhofer and H.A.Polach. RADIOCARBON.1993. p.p. 405-411.