Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів
ДУ "ІГЗ НАМНУ"

Санітарно-епідеміологічна експертиза


З червня 2016 року всі висновки санітарно-епідеміологічної експертизи видаються новою службою - Держпродспоживслужбою (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів).


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0362-06)


Державна санітарно-епідеміологічна експертиза (СЕЕ) - це вид професійної діяльності органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах, установленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а в разі відсутності відповідних санітарних норм - в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини.


Об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи - будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти будівництва, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив установлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.


Висновок СЕЕ необхідний у випадках ввезення на територію України товарів, які повинні в обов'язковому порядку відповідати вимогам санітарно-епідеміологічної експертизи. Даний документ має юридичну силу не тільки в процесі митного очищення вантажу, але і в подальшому при продажу або перевірці контролюючими органами.


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи потрібен також для деяких груп товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації УкрСЕПРО, наприклад, для миючих та засобів чищення, а також для харчових продуктів.

Висновок СЕС видається органом, який спеціалізується на даній сфері і повинен підтверджувати безпеку продукції для життя і здоров'я людини, а також відповідність вимогам гігієнічних норм.


Висновок СЕЕ (гігієнічний сертифікат) можна класифікувати за трьома видами:


• Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на вид діяльності (роботи, послуги);

• Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію;

• Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на технічну документацію (ТУ).


Висновок СЕЕ видається строком від 1 до 5 років (на термін видачі рішення впливає вид продукції, пред'явлені документи, умови виробництва і експерт, що розглядає пакет документів органу).


Етапи проведення санітарно-епідеміологічної експертизи:


• реєстрація відповідної заявки на проведення експертизи;

• визначення та уточнення обсягів необхідної експертизи;

• оформлення договору оплати робіт, що проводяться в процесі експертизи;

• експертиза документації;

• проведення необхідних інструментальних і лабораторних випробувань і досліджень;

• видача висновку з його подальшим внесенням до Реєстру, що пройшла експертизу.

Для отримання висновку СЕС необхідні:

• Реквізити фірми;

• Зразок продукції;

• Реєстраційні документи фірми;

• Контракт;

• Сертифікати гігієни, якості, безпеки, походження країни виробника;

• Заповнена заявка;

• Опис продукції (зовнішній вигляд, склад, сфера застосування) або листи безпеки на окремі види товарів;

• Довіреність.


Увага! З 20 вересня 2015 р. набув чинності новий Закон «Про основні принципи та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів», в якому зазначені нові вимоги до управління якістю харчових продуктів. Вітчизняним підприємствам-виробникам харчової продукції, а також підприємствам, які зберігають харчову продукцію та реалізовують її, на сьогоднішній день зобов'язані контролювати виробництво, відповідно до системи, яка має абревіатуру НАССР (ХАССП).


Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи має строк дії 5 років незалежно від того імпортна це продукція чи вітчизняна. Висновок на нормативний документ (ТУ, Зміну до ТУ) - може бути видано на термін дії нормативного документа, або на 5 років.


З 20 вересня 2015 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів», згідно якого відбулися зміни у видачі рішень санітарно-епідеміологічної служби.


На сьогоднішній день Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи видається Держпродспоживслужбою на:


• нормативну документацію (ТУ, ДСТУ, РЦ, ТІ тощо)

• вітчизняну та імпортовану продукцію промислової групи (обладнання, побутові предмети, меблі тощо);

• косметичну продукцію (креми, шампуні, бальзами тощо);

• побутову хімію;

• дезінфекційні засоби;

• дитяче харчування і товари для дітей;

• пестициди та агрохімікати.


На харчову продукцію, до якої також належать дієтичні добавки (ДД), потрібно отримувати ряд інших документів. Згідно нового законодавства виробник повинен приділяти більше уваги якості продукції при самому виробництві і регулярно контролювати як якість сировини, так і якість готової продукції.


Виробникам тепер необхідно самостійно регулярно проводити періодичні контрольні випробування продукції на показники безпеки і мікробіологію. Система управління якістю продукції тепер повинна відповідати принципам ХАССП.